Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang (tiền thân là Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ UBND ngày 23/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp ...