GIỚI THIỆU CHUNG:

 
  1.  

Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG

 

Tên viết bằng tiếng nước ngoài :

BAC GIANG INDUSTRIAL ZONES INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

 

Tên viết tắt

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN BẮC GIANG

  1.  

Trụ sở chính

Lô HC, KCN Song Khê – Nội Hoàng(phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

 

Điện thoại:

0204. 3559266

 

Fax:

0204. 3559266

 

Email:

Congtypthtkcn@bacgiang.gov.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang (tiền thân là Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 23/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ngày 20/1/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang. Ngày 18/10/2018 Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 2400401987, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp Cổ phần.

Công ty có chức năng, nhiệm vụ chính như sau: Lập và trình đề án tổng thể các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN và đề xuất phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài KCN; Khai thác và tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện dự án phát triển các KCN, BT-GPMB, tổ chức đấu thầu, thực hiện đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN theo quy định hiện hành; Tham gia vận động thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài nước vào KCN.

Hiện nay Công ty đang quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư hạ tầng 02 KCN: KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, diện tích 93,49ha. Và KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang diện tích 104,95ha.